Dodatna usluga na vašem raspolaganju

Arenaturist je razvila dvije mobilne aplikacije , PPHE Hrvatska za brendirane (Park Plaza objekte) i Arenaturist za nebrendirane objekte (kampove, resorte i hotele).

Mobile apps

Arenaturist app

Kampovi & Arena Objekti

Aplikacija vam omogućava pristup svim potrebnim informacijama o hotelu i hotelskim sadržajima (restorani , kupovina , masaža , sport itd.).

Možete direktno kontaktirati hotelsko osoblje u bilo kojem trenutku koristeći aplikaciju. 

PPHE Croatia app

Park Plaza objekti

Otvorite vrata svoje hotelske sobe koristeći MOBILNI KLJUČ. 

Rezervirajte izlete , restorane, wellness pakete , sportske aktivnosti itd...